Acasa
Prezentare generală a programului

Context

Europa devine din ce în ce mai diversă din punct de vedere cultural. Extinderea Uniunii Europene, dereglementarea legilor aplicabile ocupării forţei de muncă şi globalizarea au sporit caracterul multicultural al multor state, înmuţind numărul limbilor, religiilor, etniilor şi culturilor care pot fi întâlnite pe continent. Drept urmare, dialogul intercultural joacă un rol din ce în ce mai important în promovarea identităţii şi cetăţeniei europene.

Anul European al Dialogului Intercultural (AEDI) 2008 recunoaşte că marea diversitate culturală a Europei reprezintă un avantaj unic. Ea îi va încuraja pe toţi cei care trăiesc în Europa să exploreze beneficiile bogatului nostru patrimoniu cultural şi oportunităţile de a învăţa din diferite tradiţii culturale.

Anul va include un număr redus de proiecte emblematice la nivel european, sprijin comunitar acordat câte unui proiect naţional din fiecare Stat Membru, precum şi un Program de parteneriate menit să mobilizeze societatea civilă. Implicarea activă a societăţii civile va fi esenţială în evidenţierea bunelor practici şi în identificare nevoii de dialog intercultural. Ambasadori bine-cunoscuţi au fost numiţi cu scopul de a populariza importanţa şi beneficiile dialogului intercultural.

Obiectivele generale ale Programului

 

 - Promovarea dialogului ca mijloc privilegiat de a stabili relaţii de comunicare între statele membre ale Uniunii dar şi între colectivităţi sau persoane cu identităţi spirituale şi credinţe diferite

 - Evidenţierea dialogului intercultural ca oportunitate de a contribui şi beneficia de pe urma unei societăţi dinamice şi diverse, nu doar în ceea ce priveşte spaţiul european, ci şi alte părţi ale lumii

 - Creşterea nivelului de conştientizare a tuturor locuitorilor din spaţiul Uniunii Europene şi în special a tinerilor cu privire la importanţa dezvoltării unei cetăţenii europene active, deschisă contactului cu cei ce provin din afara spaţiului european, cetăţenie ce respectă diversitatea culturală şi se bazează pe valorile comune ale UE, aşa cum sunt acestea precizate în Articolul 6 al Tratatului UE şi în Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene

 - Punerea în valoare a diversităţii culturale ca factor determinant în definirea patrimoniului şi stilului de viaţă al cetăţenilor din statele membre ale UE

 Anul European al Dialogului Intercultural (2008) a fost stabilit prin Decizia nr. 1983/2006/EC a Parlamentului European şi a Consiliului (18 decembrie 2006).

 

 

24 august 2007 ImprimaImprima pagina
PUZZLE Project: Legenda Istoria Povestea vecinilor Memoria Muzica 2008. Toate drepturile rezervate. Centrul de Consultanţă pentru Programe Culturale Europene
     
O intitiativa a Uniunii Europene