Acasa
Desfăşurarea Programului în România

Fiecare stat membru are obligaţia de a elabora o strategie specifică şi de a realiza un proiect naţional menit să materializeze obiectivele Programului

În România, Ministerul Culturii şi Cultelor a delegat Centrul de Consultanţă pentru Programe Culturale Europene să elaboreze strategia, să coordoneze activităţile specifice şi să realizeze proiectul naţional intitulat PUZZLE.

Proiectul naţional PUZZLE şi evenimentele iniţiate de toţi partenerii instituţionali din cadrul Grupului de lucru pentru Anul European al Dialogului Intercultural în România reprezintă modalităţi specifice  prin care Programul devine realitate în România.

De asemenea, organizaţii din România au fost invitate să participe şi în proiecte  derulate la nivel european: Institutul Cultural Român, Asociaţia Catolică pentru Comunicare şi Audiovizual Signis România, Asociaţia Komunitas  şi Banlieues d’Europest (detalii pe pagina specifică a Comisiei Europene: www.dialogue2008.eu.)

Fiecare stat membru trebuie să desemneze ambasadori naţionali ai Anului European pentru Dialog Intercultural, personalităţi marcante care se angajează să sprijine acţiunile pentru reuşita Programului.

Sandra Pralong, Maia Morgenstern, Damian Drăghici, Ovidiu Pecican şi Andor Horvath au acceptat să îndeplinească acest rol onorific.

17 februarie 2008 ImprimaImprima pagina
PUZZLE Project: Legenda Istoria Povestea vecinilor Memoria Muzica 2008. Toate drepturile rezervate. Centrul de Consultanţă pentru Programe Culturale Europene
     
O intitiativa a Uniunii Europene