Acasa
PUZZLE - proiectul României pentru Anul European al Dialogului Intercultural
puzzle inside
PUZZLE beneficiază de sprijinul financiar al Comisiei Europene şi al Ministerului Culturii şi Cultelor din România si este coordonat de Centrul de Consultanţă pentru Programe Culturale Europene, cu participarea Fundaţiei Toaca, Reţelei Naţionale a Muzeelor din România, Muzeului Ţăranului Român, Centrului Geomedia şi a Jeunesses Musicales România.

Proiectul PUZZLE îşi propune crearea de spaţii de reflecţie în care interculturalitatea să îşi găsească sensul şi firescul în exerciţiul cel mai vechi al omului: dialogul cu sine şi cu celălalt. Ideea centrală a proiectului este jocul de puzzle în care fiecare piesă îşi are locul şi rolul său, fără de care întregul nu ar fi posibil.
Lansarea proiectului are loc pe data de 5 martie în diferite locaţii din Bucureşti şi Cluj-Napoca. Mai multe detalii aici.
Evenimentul de inchidere a proiectului are loc pe 19 decembrie la Bucureşti (Muzeul de Geologie). Cu această ocazie va avea loc şi lansarea preliminară a Muzeului Virtual al Românului Modern (realizat şi administrat de Reţeaua Naţională a Muzeelor din România). Muzeul a fost realizat în cadrul PUZZLE. Mai multe detalii aici.

Puzzle se desfăşoară în zeci de localităţi din România de-a lungul anului 2008 şi are o structură pentagonală:

LEGENDA
Pelerin spre centru

Această primă piesă a puzzle-ului propune o introspecţie şi un dialog al ideilor despre bariere culturale, tangibil şi intangibil, universal şi particular, spaţiu socio-cultural şi spaţiu geografic, toate acestea sublimate într-un spectacol de teatru şi o instalație foto-video ce iau forma unei călătorii artistice iniţiatice prin Bucureşti, Iaşi, Sibiu şi Timişoara.

Parteneri: Teatrul Mic, Institutul Cultural Român, Institutul Cultural Francez, Centrul Cultural Maghiar, Centrul Cultural American, City Arts (Dublin), Thunder Bay (SUA), Artus (Ungaria).

Coordonator componentă: Fundaţia Toaca

ISTORIA
Identităţi în dialog

La piesele de joc se alătură şi crearea unui muzeu virtual care va înfăţişa elemente comparative ale istoriei migraţiilor, ale vieţii private, ale istoriei diferenţelor economice, politice, religioase şi ale istoriei muzicii şi artelor vizuale. El va funcţiona totodată ca platformă de dezbateri şi de promovare a tradiţiilor şi artelor minorităţilor din România. În dialog se vor afla grupuri de tineri (elevi şi studenţi) în diferite ateliere organizate în locaţii cu valori de patrimoniu.

Parteneri: Primăria din Dumbrăveni, Şcoala de Arte din Focşani, Fundaţia Aris, Primăria Ţibăneşti, Muzeul Literaturii din Iaşi, Fundaţia Areal, Centrul Interetnic pentru Tineret din Sighişoara.

POVESTEA VECINILOR
La taifas cu „ceilalţi”

Bucureştiul cuprinde diversitatea Europei la ea acasă: aromâni, armeni, bulgari, evrei, francezi, germani, greci, italieni, maghiari, români, rromi, turci şi mulţi alţii au dat formă oraşului de ieri şi de azi. Povestea vecinilor este povestea dialogului dintre comunităţile culturale din Bucureşti, care ni se vor arata pe rând cu imagine, muzică, dans, teatru, pantomimă, bucătărie specifică, poveşti, dar şi tăceri, la taifas în spaţii acoperite dar şi pe stradă.

Parteneri: Ordinul Arhitecţilor din România, Clubul Ţăranului, Universitatea
Bucureşti, Universitatea de Arhitectură Ion Mincu, SNSPA, Universitatea de Artă, UNATC, Uniunea Armenilor din România, Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România, Institutul Cultural Francez, Institutul Cultural Italian “Vito Grasso”, Centrul Cultural al Republicii Ungare, Institutul Goethe din Bucureşti, Centrul Rromilor “Amare Rromentza”, Asociaţia Culturală Artistroma, Centrul de Cercetări Rrome, Asociaţia Italienilor din România, Comunitatea Elena din Bucureşti, Centrul Cultural al Amabasadei Elene, Comunitatea Bratstvo a Bulgarilor din România, Societatea Culturală Armenească, Asociaţia Comunitatea Aromână din România, Ambasada Italiei, Franţei, Bulgariei, Ungariei, Germaniei, Turciei.

Coordonator componentă: Muzeul Ţăranului Român

MEMORIA
Dialogul omului cu Pamântul

Pamântul ne lasă mesaje în pietre, munţi, văi, ape, animale şi plante. Noi îi răspundem numindu-le, creând legende, făurind unelte, meserii, case, poveşti şi teorii. În fiecare loc din lume dialogul este la fel, dar tonul e altul. Am pus in PUZZLE trei spaţii de dialog cu trei tonuri diferite şi ne-am propus să le ascultăm memoriile trecutului înscrise în patrimoniul tangibil şi intangibil: Ţara Haţegului, Pays Dignois şi Châtaigneraie Limousine (Franţa).

Parteneri : GAL Châtaigneraie Limousine (Franţa), Réserve Géologique de Haute Provence (Franţa),GAL Pays Dignois (Franţa), Şcoala Generală Santamaria Orlea, Şcoala Generală Răchitova, Geoparcul Dinozaurilor Ţara Haţegului, Asociaţia Intercomunală Ţara Haţegului, Muzeul Naţional al Satului "Dimitie Gusti", Muzeul Naţional de Istorie Naturală Grigore Antipa, Muzeul National de Geologie Consiliul Judeţean Hunedoara, Inspectoratul Şcolar Hunedoara, European Geoparks Network, Global Geoparks Network (UNESCO).

Coordonator componentă: Centrul Geomedia – Facultatea de Geologie şi Geofizică, Universitatea din Bucureşti

MUZICA
Caffe Festival

La sinestezia din PUZZLE, participă şi muzica. Caffe Festival este un spaţiu inedit al interacţiunii şi improvizaţiei, care aduce împreună muzicieni de jazz, blues şi muzică clasică din 12 ţări. Muzica este aici vector de comunicare, factor de unitate în diversitatea culturilor ce se întâlnesc în spaţiul Caffe Festivalului, desfiinţând orice barieră lingvistică, culturală şi de mentalitate, facilitând comunicarea şi înţelegerea.

Coordonator componentă: Jeunesses Musicales România


Informaţii despre proiectul naţional PUZZLE găsiţi şi pe
www.dialogue2008.eu.

Contact: coordonator proiect PUZZLE, Mioara Lujanschi (
mioara@eurocult.ro).


Logo parteneri


Citiţi mai jos Suplimentul Revistei 22 (no 255/15.07.08) dedicat proiectului PUZZLE, in format pdf .

Materialul a apărut cu sprijinul Uniunii Europene. Informaţia conţinută în această publicaţie nu reflectă în mod necesar poziţia sau opinia Comisiei Europene cu privire la tema activităţilor.


PDFDescarca in format PDF de aici
17 februarie 2008 ImprimaImprima pagina
PUZZLE Project: Legenda Istoria Povestea vecinilor Memoria Muzica 2008. Toate drepturile rezervate. Centrul de Consultanţă pentru Programe Culturale Europene
     
O intitiativa a Uniunii Europene